Redakcijski odbor - Editorial board

prof. dr Sanja Đukić, Faculty of management and economy, Kragujevac
prof. dr Milorad Zekić, Faculty of management and economy, Kragujevac
prof. dr Dragan Anđelić, Faculty of management and economy, Kragujevac
Professor Daniele Cavicchioli, Ph. D., Università degli Studi di Milano, Department of Economics, Milano, Italy
prof. dr Ana Opačić, Faculty of Business Studies and Law
Scientific Adviser Buturac Goran, Ph. D., Zagreb, School of Economics and Management, Croatia, Institute of Economics, Zagreb, Croatia
doc. dr Ljubiša Todorović, University Slobomir P, B i H
prof. dr Cvijetin Stojanović, Institute of Applied Sciences Belgrade 
prof. dr Bogdan Ilic, Faculty of economy, Belgrade
Professor Cristina Pocol, Ph. D., University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj Napoca, Romania
prof. dr Radoja Janjetović, Faculty of management and economy, Kragujevac
prof. dr Petko Stanojević, Institute of Applied Sciences Belgrade 
Ph.D Janez Potocnik, Ministarstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Republika Slovenia
doc. dr Andrej Mićović, Faculty of hotel and tourism management,Vrnjacka Banja
doc. dr Nemanja Pantić, Faculty of hotel and tourism management, Vrnjacka Banja
prof. dr Ljubiša Stanojević, University Alfa, Belgrade
prof dr Jelena Avakumović, Faculty of management, Sremski Karlovci, R. Serbia 
prof. dr Zoran Vasić, Faculty Epoha, Belgrade
prof. dr Svetlana Ignjatijević, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad, R. Srbija 
associate professor Ph.D Nikola Gradojevic, Department of Economics and Finance, University of Guelph, Canada
prof. dr Tihomir Simeunović,Faculty of management and economy, Kragujevac

Glavni i odgovorni urednik - Editor in chief 
prof. dr Milorad Zekić, Ph. D., Faculty of management and economy, Kragujevac 
Zamenik glavnog urednika - Deputy editor in chief:
Mihailo Ćurčić, Ph. D., Institute of Applied Sciences Belgrade

Powered by WebExpress