KORICE_PREDNJA_2019.png

ČASOPIS AKCIONARSTVO

Akcionarstvo je naučno stručni časopis koji publikuje radove iz oblasti menadžmenta. Tematske oblasti časopisa su: sistemi menadžmenta, menadžersko računovodstvo, inženjerski menadžment, informacioni sistemi, informacione tehnologije, marketing menadžment, menadžment javnog sektora, politika menadžmenta, menadžment ljudskih resursa, operativni menadžment i ostale srodne oblasti. 
Časopis Akcionarstvo obezbeđuje otvoren pristup sadržajima u cilju obezbeđivanja slobodne dostupnosti rezultata istraživanja i razmene znanja.
Izdavač: Centar za ekonomska i finansijska istraživanja, Fakultet za menadžment i Institut primenjenih nauka Beograd 
ISSN (Štampano izd.) 0354-6403 
ISSN (Online) 2683-5630

Radovi za časopis se pripremaju u skladu sa uputstvom poštujući ETIČKI KODEKS.
dostavljaju se na e-mail: ipnbgd@gmail.com

Powered by WebExpress