Pregradni zidovi od stakla

INSTITUT PRIMENJENIH NAUKA

Institut je naučno istraživačka ustanova usmerena na primenjena istraživanja koja garantuje kvalitet svojih naučno-istraživačkih rezultata profesionalnim timom kao i savremenim softverima koje koristi u radu. Veliki broj zadovoljnih korisnika je garancija kvaliteta obavljenog posla.

Institut se bavi i publikovanjem svojih rezultata, u vidu monografija, studija i naučnih radova, u saradnji sa Centrom za ekonomska i finansijska istraživanja suizdavač je časopisa Akcionarstvo koji je kategorizovan od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja kao nacionalni časopis kategorije M54.

Kategorizacija je dostupna na sledećem linku.

Institut u periodu 21.-23.05.2021. godine na Paliću ogranizuje 14. međunarodni naučni skup, savetovanje pod nazivom "REVIZIJA", u kome će biti razmatrane aktuelne teme iz međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor, kao i različitim revizijskijm aspektima poslovanja javnog sektora. Nakon čega će biti objavljen zbornik radova koji će biti uručen učesnicima. Kotizacija od 30 hiljada dinara plaća se na račun Instituta zajedno sa prijavom za skup koja se dostavlja na email rosa.andzic@gmail.com. Uputstvo za pisanje radova dostupno je na sledećem linku.


Powered by WebExpress